Cittaslow Sakin Şehir Göynük’te Çocuk Meclisi kuruldu

Yaşamın hızlanması ile daha hızlı yemek yemek, daha hızlı alışveriş yapmak ve gideceğimiz yere daha hızlı varmak için koşturuyoruz. Çocukların oyun oynayacağı alanlar yerine otoparklar, daha çok park ve yeşil alan yerine geniş otoyollar hayatımıza giriyor.

Cittaslow (Sakin Şehir) hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentler hedefiyle yola çıkıyor.

Seferihisar öncülüğü yaparak Türkiye’de Dünya Sakin Şehirler Ağı’na katılan ilk yerleşim oldu. Sonrasında Akyaka, Gökçeada, Halfeti, Perşembe, Şavşat, Uzundere, Vize, Taraklı, Yalvaç, Yenipazar ve Eğirdir ağa katıldı. Geçtiğimiz aylarda Göynük de Sakin Şehir oldu ve hemen sonrasında çocukların kent yönetimine dahil edilmeleri için Çocuk Meclisi kuruldu.

Mecliste 8-16 yaş arası 42 çocuk var

Göynük Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Göynük Çocuk Meclisi kent genelindeki tüm yerleşim birimlerinden gelen 8-16 yaş arasındaki ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan ya da zorunlu eğitimini bitirmişse belirtilen yaş grubu içinde olan 42 çocuktan oluşuyor. Mahalle-köy çalışma birimlerinin çocuk temsilcileri, Meclis Salonu’nda düzenlenen oturumda yapılan oylama ile üyeliğe seçiliyor.

Çocuk Meclisi, Göynük’ün sorunlarını ele alarak çözüm yollarını araştırıyor ve elde edilen sonuçları Belediye Başkanlığı’na rapor halinde sunuyor. Göynük Çocuk Meclisi’nin yetkileri arasında çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri bakımından gerekli görülen hizmetleri Belediye’den talep etmek, kültürel etkinlikler, forumlar düzenlemek ve kampanyalar yürütmek bulunuyor.

Göynük’te söz hem büyüklerin hem çocukların

Çocuk Meclisi’nin Göynüklü çocukların kendileri ifade edebilmeleri ve yerel yönetimde söz sahibi olabilmeleri için öneminen değinen Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, “Çocuklarımız, yaşadıkları kentin kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda değiştiğine şahit olacak, karar mekanizmalarında etkin rol alarak sosyal hayata katılacak. Değerlerine bağlı, kültürünü ve geleneklerini tanıyan, sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişen ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi ümit ediyoruz” diyor.

Çocuk Meclisi’nin yeni nesillerin sosyal ve kültürel hayata katılımında atılan önemli adımlardan olduğunu belirten Başkan Kazan şunları söylüyor:

“Doğal güzelliklerimizi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarma bilinci ile Dünya Sakin Şehirler Ağı Cittaslow’a katıldık. Göynük, geçmişin zengin mirasından beslenen, canlı ve yaşayan bir kent. Gençlerimizle düzenli buluşmalar gerçekleştiriyor, onların sorunları ve görüşlerini değerlendirme fırsatı buluyoruz. Çocuk Meclisi ile ‘Göynük’te söz, büyüklerin olduğu kadar çocukların da’ diyerek, geleceğimizin mimarı çocuklarımızı şehrimizin şekillenmesine dahil ediyoruz.

Göynük Çocuk Meclisi’nin amacı çocuk hakları ve sorumluluklarına ilişkin bilincin tüm halk nezdinde yaygınlaştırıldığı, çocukların haklarının gözetildiği ve çocukların birey olarak önemsendiği bir yerel yapının işlemesini sağlamak.

Çocuklarımızın beklentilerini öğrenmeyi, kentimizi onların gözünden görebilmeyi, bu perspektiften yenilemeyi hedefliyoruz. Yaşadıkları kadim toprakların değerini anlayan, tarihi, doğal ve kültürel mirası koruyup sürdürme isteğinde olan yeni nesillerin yetişmesi için yerel yönetim hakkında bilgilenme çok önemli. Çocuklarımız bu sayede aidiyet hissettikleri Göynük’ümüzü bilinçli şekilde sahiplenecek. Meclis çocuklarımızın yaşadıkları kenti fikir ve düşünceleri ile değiştirebildiklerini görmelerini, önemsendiklerini hissetmelerini ve sosyal hayata daha özgüvenli şekilde katılmalarını sağlayacak.

CEVAP VER