Orman Okulu Çalıştayı ve Doğada Öğreniyorum Buluşması

Orman Okulu çalışmalarına ilgi artıyor. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Okulları ve Orman Anaokulları Online Çalıştayı ve 4. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması 10 Ekim’de gerçekleşiyor.

Orman Okulu

Doğadaki Okul ve Doğada Öğreniyorum işbirliğiyle Orman Okulu Çalıştay ve Sınıf Dışı Eğitim Buluşması bu yıl online organize ediliyor.

Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Okulları ve Orman Anaokulları Online Çalıştayı ve Doğada Öğreniyorum 4. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması, 10 Ekim 2020 saat 14.00-17.00 arası yapılıyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye’de erken çocukluk eğitiminde yaygınlaşan orman anaokulları ile ilgili uygulamalar ve çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlar bir araya geliyor.

Orman Okulu Çalıştayı ve Doğada Öğreniyorum Buluşması Amaçları

Etkinliğin iki amacı bulunmaktadır. İlk amaç; ihtiyaçların belirlenmesi, kuramsal bir çerçevenin oluşturulması ve çalıştayda elde edilen çıktıların yazılı rapor haline getirilmesi.

İkinci amaç ise, erken çocukluk eğitiminde orman okulları ve orman anaokullarına ilişkin uygulamalar ve çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşların birbirlerini tanıması ve deneyimlerini paylaşması.

Program içeriği iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüme tüm davetliler, ikinci bölüme ise kayıt yaptıran ve değerlendirme sonucu çalıştaya katılımı uygun bulunan kişiler katılabiliyor.

Orman Okulu

Program İçeriği ve Akışı

Birinci Bölüm

14.00-14.15 Çalıştay Düzenleme Kurulu “Açış Konuşması”

14.15-14.30 Doğada Öğreniyorum kurucusu Gaye Amus “Açış Konuşması”

14.30-15.00 Dr. Güliz Karaarslan Semiz “Yeryüzünü Önemseyen Bir Nesil Yetiştirmek: Sürdürülebilirlik için Eğitim”

ARA 15.00-15.15

İkinci Bölüm

15.15- 16.00 Moderatörler ve çalışma gruplarının oturumlarda birlikte çalışması

16.00-16:45 Moderatörlerin çalışma sonuçlarının özet bulgularını çalıştaya katılan tüm katılımcılarla paylaşması

16.45-17.00 Çalıştay Düzenleme Kurulu “Kapanış Konuşması”

İkinci Bölümde, önceden belirlenen farklı temalardaki oturumlara kayıt yapmış kişiler, ilgili temaya ilişkin çalışmalarını ayrı gruplar halinde bir moderatör eşliğinde sürdürecek.

Eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda katılımcılar, moderatörlerin rehberliği ile ilgili temaya ilişkin çevrimiçi bir belge üzerinde çalışarak, oturumdaki diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulunacak.

Oturumların sonunda moderatörler grup çalışması özet bulgularını çalıştay katılımcılarıyla paylaşacak.

İkinci bölümüne katılmak isteyen adayların oturum başlıklarından en çok ilgi duydukları ve katkı sunabilecekleri başlığı seçerek formu doldurmaları gerekiyor.

CEVAP VER