Yenilenebilir enerji kaynağı hidrojen ile tanışın

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrojeni çocuklar FCHgo projesi ile keşfediyor. Uluslararası proje, çocukları ve gençleri yakıt pili ve hidrojen enerjisi hakkında bilgilenmeye yönlendiriyor.

Uluslararası FCHgo projesini Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında etkili projeler üreten Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Derneği yürütüyor.

Proje geleceğin yakıtı olarak görülen hidrojeni çocukların tanımasını ve bu konuda proje üretimlerini sağlıyor.

Keşfi eski olmakla birlikte, doğada bol miktarda bulunan hidrojenin sürdürülebilir gelecek için önemine okullarda çok da fazla değinilmiyor.

FCHgo Proje Yarışması, bilime meraklı ve hikaye seven 8-18 yaş arası öğrencileri, yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen teknolojisi ve yakıt pili hakkında düşünmeye yönlendiriyor.

Hidrojene Kısa Bir Bakış

Yunanca’da su anlamına gelen “hydro” ve yapısını oluşturan anlamındaki “ genes” kelimelerinin birleşiminden oluşan hidrojen doğadaki en basit atom yapısına sahip.

Evrende ve doğada en bol bulunan element olan hidrojen, bütün yıldızların ve gezegenlerin temel adresi olarak biliniyor ve evrenin temel enerji kaynağı. Elementler içinde en hafifi olmasına rağmen, tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriği hidrojende.

Gezegenimizin büyük bir bölümünü kapsayan suların yapıtaşından olan hidrojenin keşfinin 1500lü yıllara dayandığı söyleniyor. Elementin yanıcı bir özellik taşıdığı ise 1700lü yıllarda fark edilmiş. 1781 yılında Cavendish hidrojenin havayla birleşerek yanması sonucunda ortaya suyun çıktığını keşfetmiş. 1783 yılında Antoine Lavoiser’ın daha önce yapılan deneylerin bulgularını tekrarlarken, yandığında su üreten bu gaza hidrojen adını verdiği söyleniyor.

FCHgo Çocuk ve Gençleri

Yenilenebilir Enerji Kaynağı olarak Hidrojen

Dünyamız ciddi bir iklim kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. Enerji ihtiyacımızın çoğunu hala petrol, kömür gibi fosil yakıtlardan sağlıyoruz. Fosil yakıtların kullanımı dünyanın ihtiyacından çok daha fazla karbondioksit salınmasına sebep oluyor. Dünyanın ısısını arttırarak çok ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bugüne kadar insanlığın ihtiyacını karşılamış olsalar da fosil yakıtlar bir gün bitecek olan enerji kaynakları arasında yer alıyor.

Fosil yakıt kullanımı yerine, doğa ile uyumlu enerji kaynaklarını kullanmaya yönelmeyi seçmeliyiz. Kolay ve güvenle her yere taşınabilen, taşınmasında çok az enerji kaybı olan, her yerde kullanılabilen, temiz, kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik enerjiye dönüşebilen, karbon içermeyen, ekonomik ve hafif olan “hidrojen” geleceğin yakıtı olarak görülüyor.

Diğer yakıtlara göre pahalı olmasına rağmen, uzun dönemde teknolojik ilerlemelerle hidrojenin enerji kullanımında önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

FCHgo ile Hidrojen Enerjisini Keşfedelim

Uluslararası FCHgo Proje Yarışması çocuk ve gençleri “hidrojenle dönüşen şekillenen bir gelecekte gündelik yaşamımız nasıl olur?” sorusunu hikayeler eşliğinde, yaratıcı bir şekilde düşünmeye davet ediyor.

Yarışmanın amaçları

  • Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerde Hidrojen ve Yakıt Pili teknolojilerine yönelik farkındalık yaratmak ve ilgi oluşturmak.
  • Öğrencilerin teknolojik fırsatlar hakkında bilgi edinmelerini, çevrelerine tanıtmalarını ve FCH teknoloji uygulamaları konusunda ilham vermelerini sağlamak.
  • FCH teknolojileri ile ilgili toplumsal farkındalık ve kabulü artırmak için yerel çalışmalara katkıda bulunmak, yenilenebilir enerji bilincini artırmak ve işbirlikleri geliştirmek.

Kimler katılabilir?

Yarışmaya 8-18 yaş arasındaki uzaktan eğitim veren okulla da dahil olmak üzere tüm okullar en az 2 kişiden oluşan takımlar halinde katılabilirler.

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 31 Mart 2021!.

CEVAP VER