Benetton sürdürülebilir organik pamuklu ürünlere geçmeyi hedefliyor

Benetton sürdürülebilir organik pamuklu üretim için adım atıyor. 2017 yılından beri İyi Pamuk Uygulamaları Derneği üyesi olan Benetton Grup, 2025 yılına kadar kullandığı bütün pamuk ürünlerini sürdürülebilir yapmayı hedefliyor.

Benetton sürdürülebilir organik

2025 yılı itibariyle Benetton Grup koleksiyonlarında kullanılacak pamukların yüzde yüzü organik, geri dönüştürülebilir pamuktan ya da İyi Pamuk Derneği tarafından onaylı üreticilerden alınmış olacak.

Bütün aktivitelerinde çevreye bıraktığı izi en az seviyede tutmayı hedefleyen Benetton Grup, değişime şimdiden başladı. 2018 yılında kullanılan pamuklu ürünlerin yüzde 4,7’si çevreye etkisi azaltılmış pamuktan yapıldı.

Benetton sürdürülebilir organik

Aynı yıl, Sisley ve United Colors of Benetton koleksiyonlarında kullanılan pamuğun yüzde 23’ü, dünyanın en büyük pamuk sürdürülebilirlik programı olan İyi Pamuk Uygulaması Derneği tarafından sertifikalandı.

Benetton sürdürülebilir organik için eğitilmiş çiftlikler ile çalışıyor

Programın prensiplerinin devamı olarak Benetton Grup, kullandığı pamukları program kapsamında eğitilmiş çiftliklerden aldı.

Pamuk, çeşitliliği ve hafifliğe ile en çok tercih edilen ipliklerden biri olmasına rağmen pamuk üretimi çevreye ciddi zararlar veriyor.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’ne olan bağlılığı ile Benetton Grup, hem sosyal hem de ekonomik açıdan çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği neden kuruldu?

“Better Cotton” lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, pamuk üretimini çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kılmak ve sürdürülebilir pamukta dışa bağımlılığı azaltmak için 25 Eylül 2013’te İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) kuruldu.

Better Cotton (Daha İyi Pamuk) nedir?

“Better Cotton” sürdürülebilir pamuk üretimini hedefleyen bir pamuk üretim standartı. İlaç kullanımından toprak sağlığına, su tüketiminden üretimindeki işçilerin çalışma koşullarına kadar 6 ana ilke altında toplanan kriterlerden oluşur. Kriterlere uygun üretim yapan çiftçiye “Better Cotton” çiftçisi denir. Çiftçinin ürettiği pamuk “Better Cotton” lisanslı pamuk olarak nitelenir.

Benetton sürdürülebilir organik

Better Cotton (Daha İyi Pamuk) farkı nedir?

Better Cotton, üretim sürecinin daha kaliteli olduğu pamuktur. Pamuğun doğru miktarda su kullanılarak üretilmesi, toprağı çoraklaştırmayacak yöntemlerle yetiştirilmesi, gereksiz zirai ilaç kullanılmaması, doğal yaşama zarar verilmemesi, pamuk üretiminde çocuk işçi çalıştırılmaması gibi koşullar, üretim sürecinin kalitesini etkileyen faktörlerdir. Sadece fiziksel elyaf özelliklerine bakıldığında ise Better Cotton normal pamuktan farklı değildir.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Kuruluş Amaçları

  • Türkiye’de pamuk üretimini, pamuğu üreten kesimler ve pamuğun yetiştirildiği çevre için daha iyi hale getirmek,
  • Uygulama süreçlerinde ölçülebilir ve sürdürülebilir iyileştirmeleri teşvik etmek,
  • Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak,
  • Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkinmasini geliştirmek,
  • Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa (Betten Cotton) olan talebi artırarak yaygınlaşmasını sağlamak,
  • “Daha İyi Pamuk Üretimi” girişiminin (Better Cotton Initiative – BCI) güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

IPUD İyi Pamuk Uygulamaları Derneği hakkında bilgi için: iyipamuk.org.tr

CEVAP VER